URED OVLAŠTENE ARHITEKTICE SANDRE MEŠTROVIĆ  /  MALLINOVA 20  /  ZAGREB  /  T.+385 98 130 6477

Kontakt


Ured ovlaštene arhitektice Sandre Meštrović

Mallinova 20
10000 Zagreb
Hrvatska

Tel.: +385 98 130 6477
Fax.: +385 1 390 6224
E-mail: sandra.mestrovic@gmail.com